ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ

 

ปฏิทินการศึกษา2/55 (ภาคปกติ)

         กำหนดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาดปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 >> ดาวน์โหลด ปฏิทินการศึกษา 1/2556 (ภาคปกติ)

         กำหนดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาดปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 >> ดาวน์โหลด ปฏิทินการศึกษา 2/2556 (ภาคปกติ)

 

 ปฏิทินการศึกษาพิเศษ

 ปฏิทินการศึกษา3/55

      - กำหนดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาดพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556    >> ดาวน์โหลด ปฏิทินการศึกษา 1/2556(ภาคพิเศษ)

 

      - กำหนดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาดพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556   >> ดาวน์โหลด ปฏิทินการศึกษา 2/2556 (ภาคพิเศษ)

  

      - กำหนดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาดพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556   >> ดาวน์โหลด ปฏิทินการศึกษา 3/2556 (ภาคพิเศษ)

 

      - กำหนดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาดพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   >> ดาวน์โหลด ปฏิทินการศึกษา 1/2557 (ภาคพิเศษ)

 

 


วันที่ : 6 ธ.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1056

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร