ปฏิทินการศึกษา

 ปฏิทินการศึกษา

     - กำหนดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาดพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   >> ดาวน์โหลด 

      - กำหนดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาดพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   >> ดาวน์โหลด 

     - กำหนดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาดพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561   >> ดาวน์โหลด 


 

 


วันที่ : 6 ธ.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1142

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร