บุคลากร

 

นางสาวผ่องมณี  ชีแก้ว

เจ้าหน้าที่ประจำสาขา

เบอร์โทรศัพท์  087 - 2362201


วันที่ : 24 ธ.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1572

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร