ตารางเรียน

 

ตารางเรียนภาคพิเศษ

รุ่นที่ 6

ตารางเรียน 1/2561

ตารางเรียน 2/2561 

ตารางเรียน 3/2561

 

 

 


วันที่ : 27 ก.พ. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1756

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร