วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี

แบบฝึกหัด (สอบ)

ดาวน์โหลด >>  ชุดที่ 1      ชุดที่ 2   ประจำสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2556

ดาวน์โหลด >>  ชุดที่ 1         ประจำสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 30 มีนาคม 2556

งานในแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2556  คลิกที่นี่ >>

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2556  คลิกที่นี่ >>

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 23 มีนาคม 2556 คลิกที่นี่ >>

สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 30 มีนาคม 2556 คลิกที่นี่ >>

 


วันที่ : 14 มี.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 820

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร