วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี

แบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดประจำสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม 2556 คลิกที่นี>>

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 17 มีนาคม 2556 คลิกที่นี>>

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 24 มีนาคม 2556 คลิกที่นี>>

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2556 คลิกที่นี>>

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ประจำสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม 2556 

เอกสาร PowerPoint  คลิกที่นี่>>

เอกสารเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน  (ดร.วิชญวัชญ์  เชาวนีรนาท) คลิกที่นี่>>

ประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 17 มีนาคม 2556 

เอกสาร PowerPoint  คลิกที่นี่>>

ประจำสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 31 มีนาคม 2556 

เอกสาร PowerPoint  คลิกที่นี่>>


วันที่ : 14 มี.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 896

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร