แบบฟอร์มตรวจรูปแบบเอกสารวิทยานิพนธ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจรูปแบบเอกสารวิทยานิพนธ์   >>คลิกที่นี่

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร